Šta je Kreativna laboratorija?

Projekat Kreativna laboratorija ima za cilj uspostavljanje novog biznis modela revitalizacije tradicionalnih zanata kao baze za razvoj kreativnog preduzetništva, uz pomoć IT sektora tj. uspostavljanjem web platforme.​

Na platformi su vidljive srednje umetničke i zanatske skole u Srbiji, mikro preduzetništvo u oblasti tradicionalnih zanata, lokalne samouprave u kojima se nalaze škole i kompanije koje podržavaju projekat. Takođe, na platformi se nalaze i poglavlja: savet uspešnih dizajnera, reinventovanje, ekologija/reciklaža - što predstavlja inovativni korak u oblasti tradicionalnih zanata.

Misija Kreativne laboratorije je stalno informisanje, predlaganje, koordinacija i realizacija projektnih aktivnosti između škola i ostalih činilaca ekonomskog razvoja, kako na nacionalnom tako i na internacionalnom nivou, a sve u cilju što uspešnijeg korišćenja sredstava u predpristupnim fondovima EU.

Škole u Kreativnoj laboratoriji

Vidi škole

Preduzetnici u Kreativnoj laboratoriji

Vidi preduzetnike

Projektni partneri

Ministarstvo prosvete
Eurobank
ReCrafts
ITS Comtrade
Beograd
Atelje Igor Todorovic
Privredna komora Srbije
Esensa
Derminia
Prosveta