Srednja zanatska škola – Beograd

Osnovni podaci o školi

E-mail: srednjazanatska@gmail.com
Ulica: Vukasovićeva 21a
Web sajt: srednjazanatska.edu.rs

Umetnički smerovi

Pomoćnik knjigovesca
Pomoćnik knjigovezačke dorade
Grafički manipulant
Cvećar-vrtlar

O školi

Srednja zanatska škola u Rakovici je namenski projektovana ustanova, koja u pogledu opremljenosti i nastavnog plana i programa zadovoljava sve svetske standarde. Kako bi održala visok nivo rada, škola se svakodnevno prilagođavala novim standardima i društvenim promenama.

Danas ovu školu pohađa oko 350 đaka raspoređenih u 41 odeljenje. O učenicima se brine kompletni stručni tim sastavljen od psihologa, socijalnih radnika, koordinatora za otvorenu privredu – defektologa. U skladu sa potrebama povremeno se angažuju i lekar specijalista neuropsihijatar i lekar specijalista medicine rada.

Škola poseduje: 17 učionica opšte namene, 12 kabineta, 7 radionica, biblioteku, fiskulturnu salu, kuhinju, trpezariju, sportske terene. Škola predstavlja poslednju kariku u lancu rehabilitacije učenika sa smetnjama u razvoju.

Školovanje za obrazovni profil cvećar-vrtlar traje dve godine. Najpre se učenici u toku prve godine školovanja, pre nego što se odluče i usmere na određeno zanimanje, upoznaju sa postojećim smerovima . Tokom tog perioda, prate se interesovanja dece,njihove mogućnosti i u skladu sa tim usmeravaju se na određeno zanimanje.
Nastava i praksa za buduće cvećare odvija se u šarenom i cvetnom kabinetu i stakleniku, gde učenici vredno prave razne aranžmane za izložbe, sajmove, sa puno ljubavi i pažnje sade i neguju cveće.
Od 2012 g. učestvujemo na Međunarodnom sajmu hortikulture, kao izlagači, i koristimo priliku da pokažemo šta radimo i koliko zaista možemo. Za naše učenike, učestvovanje u društvenom životu je od neprocenjivog značaja.
Pet godina traje i saradnja sa Internacionalnom školom, gde kroz zajednički rad, kreativnost, umetnost i druženje ostvarujemo lepe rezultate. Ni strani jezici, kojim ova deca pričaju, nisu nam barijera da uživamo u zajedničkom vremenu jer drugari savršeno razumeju naše emocije i želju za druženjem.
Uključivanje u društvene tokove, socijalizacija, osposobljavanje za rad, prilagođavanje..sve su to samo neki zadaci koje sebi postavljamo. Ali svako nasmejano lice, novo zaposlenje, posete bivših učenika i njihova želja da sa nama podele svoj uspeh čak i kada nisu više đaci ove škole, govori nam da smo na dobrom putu i da se trudimo još više.