Srednja umetnička škola u Užicu

Osnovni podaci o školi

E-mail: eduart@open.telekom.rs
Ulica: Veliki park 3
Web sajt: umetnicka-skola-uzice.edu.rs/

Umetnički smerovi

Livac umetničkih predmeta
Grnčar
Konzervator kulturnih dobara
Tehničar dizajna grafike
Tehničar dizajna tekstila

O školi

Umetnička škola u Užicu počela je sa radom u aprilu 2002. godine. Ova škola obrazuje učenike u području rada kultura, umetnost i javno informisanje. Programski sadržaji teže da podstaknu kreativan prilaz u obrazovanju učenika. Škola realizuje nastavni plan i program za sledeće obrazovne profile: konzervator kulturnih dobara, graver umetničkih predmeta, grnčar, tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna tekstila i likovni tehničar. Pored programskih sadržaja iz oblasti stručne nastave, program Umetničke škole obuhvata i opšteobrazovne predmete iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.